Gegidste rondleiding Edgar Tinelmuseum in Sinaai

Vrijdag 17 februari 2023

Foto van Edgar Tinel

Edgar Tinel werd geboren op 27 maart 1854 in Sinaai, als tweede zoon van een reeks van 11 kinderen. De kleine Edgar toont al vlug grote belangstelling voor de muziek. Voor de muzikale opleiding en verder onderricht gaan Oscar, zijn oudste broer, en Edgar tweemaal per week - te voet - naar Eksaarde om pianoles. In Sint-Niklaas volgen ze de eerste vioollessen. In 1863 voegt hij zich bij Oscar in Brussel waar ze les volgen aan het Conservatorium. Hij behaalt verschillende prijzen en treedt op in vele steden. Ondertussen begint hij ook te componeren en komt in contact met de poëzie.

In 1877 neemt hij deel aan de "Prix de Rome" en wint er met 'Klokke Roeland'. In 1881 wordt Tinel directeur van een school voor godsdienstige muziek in Mechelen. Ondertussen heeft hij Guido Gezelle leren kennen. Ze ontmoeten elkaar regelmatig en Gezelle schrijft een gedicht over Tinel.

Uit hun samenwerking ontstaan verschillende werken. Later wordt hij eerst leraar en daarna directeur aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. In 1909 wordt hij de laatste kapelmeester van de koning. Hij was ook muziekleraar voor koningin Elisabeth. Op 28 oktober 1912 overlijdt Edgar Tinel.

U Kort na zijn overlijden begon men al heel vlug allerlei herinneringen te verzamelen die de basis zouden vormen voor het Tinelmuseum. Documenten en herinneringen werden in het toenmalige gemeentehuis tentoongesteld tijdens de ‘Tinelfeesten’. Na de festiviteiten werd alles weer opgeborgen tot de volgende keer. Vanaf 1963 werd de verzameling permanent tentoongesteld. In 1976 kreeg het Tinelcomité een juridisch statuut en ontstond de vzw Tinelmuseum . In 1992 werd het huidige museum ingehuldigd op de eerste verdieping van het geboortehuis van Tinel. Het is hier dat mevrouw Nelly Maes, voorzitter van het Tinelmuseum, ons gaat rondleiden.