Gegidst bezoek expo 'Een weg vol licht' focus op Staf Pyl glaskunstenaar

Vrijdag 24 maart 2023

De expo ‘Een weg vol licht’ biedt een unieke blik op het leven en werk van kunstenaar-glazenier Staf Pyl, geboren in Sint-Niklaas.

Nog steeds kleuren heel wat van zijn werken de stad. De glasramen in bijvoorbeeld de Christus Koningkerk zijn van hem. Ook in heel wat woningen in Sint-Niklaas vind je zijn glasramen terug. Vaak weten mensen niet dat die werken van zijn hand zijn. Hij was glazenier, keramist, schilder… en bovenal kunstenaar.

glaswerk Staf Pyl

In 2023 zou hij 100 jaar geworden zijn, een mooie aanleiding om een tentoonstelling rond zijn werk te organiseren. Staf Pyl wordt beschouwd als een van de grote vernieuwers van de glasraamkunst na WOII en sluit aan bij de artistieke stroming rond Expo 58.

Naast een biografische schets, verkennen we ook de theorie rond de glasraamkunst en hoe de kunstenaar die naar zijn hand zette. We maken ook kennis met tijdgenoten en ontdekken de impact van kerkelijke en maatschappelijke tendensen op Pyls werk. We kunnen jullie ook al verklappen dat de rondleiding gebeurt door de jongste dochter van de kunstenaar zelf, namelijk Leen Pyl, lid van het Vrouwencentrum. Ongetwijfeld een meerwaarde !