Bezoek tuinen kasteel van Beervelde en Kelders kasteel met werken van Roger Raveel

Zaterdag 17 juni 2023

Onder leiding van een deskundige gids bezoeken we de mooiste hoekjes van het park van Beervelde. Dit 25 hectare groot domein behoort sinds 1783 toe aan dezelfde familie. De huidige aanleg, in Engelse landschapsstijl, dateert van 1873, het romantische tijdperk. Het basisidee is om op een relatief kleine oppervlakte de elementen die men in een ideaal natuurlijk landschap zou willen zien bijeen te brengen: romantische vergezichten, glooiende weiden, de illusie van een open plek in een groot bos, kronkelende paadjes, grillige waterpartijen, bruggetjes, sprookjesachtige gebouwen... De regel van het spel is: ‘Het is aangelegd maar het moet er natuurlijk uitzien’.

Park van Beervelde

Hierna volgt een gegidst bezoek aan het werk van Roger Raveel in de kelders van het kasteel. Halverwege de golden sixties wou de toenmalige tiener Renaud, tweede zoon van de graaf, ergens in de historische kelders van het na Wereldoorlog II afgebroken kasteel, zijn eigen plek hebben. Tegenwoordig zouden we van een mancave spreken. Een bezoek van vader Charles aan een Raveeltentoonstelling in Brussel deed het idee ontstaan om de gangen tot aan de mancave van zijn zoon ter beschikking te stellen van Roger Raveel. De kunstenaar zag er onmiddellijk het potentieel van in en, samen met drie geestverwanten (Raoul De Keyzer, Etienne Elias en Reinier Lucassen), heeft Roger Raveel van deze ruimten een kunstwerk gemaakt dat later tot een van zijn meesterwerken zou worden gerekend en dat ontegensprekelijk het meest complete werk uit zijn oeuvre zou blijken te zijn.

Alle typische Raveeliaanse elementen zijn aanwezig: het witte vierkant dat kan beschouwd worden als zijn meest karakteristieke signatuur, het gebruik van spiegels om optische effecten te creëren en de man met de pet. Zelfs het iconische “karretje om de hemel te vervoeren” ontbreekt niet. Het hoofdwerk is een Raveeliaanse interpretatie van het Lam Gods, een knipoog naar het Gentse meesterwerk van de gebroeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal enkele kilometers verderop.