Nieuwsbrief november-december 2023

Herfst Gedicht

De Herfst blaast op de horen

en ’t wierookt in het hout;

de vruchten gloren.

De stilten weven gobelijnen

van gouddraad over ’t woud,

met reeën, die verbaasd verschijnen

uit varens en frambozenhout,

en sierlijk weer verdwijnen.

De schoonheid droomt van boom tot boom,

doch alle schoonheid zal verdwijnen,

want alle schoonheid is slechts droom,

maar Gij zijt d’ Eeuwigheid!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt

en zegen ook zijn vruchten.

Een ganzendriehoek in de luchten;

nu komt de wintertijd.

Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten.

Ik ben bereid.

Schrijver: Felix Timmermans (1886-1947)

Bovenstaand gedicht, geleerd in het middelbaar onderwijs, schoot mij gisteren plots te binnen. Bij het herlezen ervan raakt mij de schildering van de natuur die gaat sterven maar elk jaar weer verschijnt. Ook de zintuigen die aangesproken worden: de sterke geur van vochtige lucht, de warme kleuren van fruit, herfstdraden, de stilte...

Het lijkt bijna een sprookjeswereld, een betoverend woudtafereel. Schoonheid ontroert ons en dat proberen we vast te houden maar het ontglipt ons.

Als Vrouwencentrum zijn wij ook ingebed in ons Vlaams cultuurpatrimonium. Daarom bovenstaand gedicht uit onze rijke gedichtenschat.

De laatste nieuwsbrief van 2023 bevat zoals steeds - in volgorde - info over de cursussen, maandelijkse activiteiten, éénmalige activiteiten en varia.

De herfstvakantie begint op maandag 30 oktober. In normale omstandigheden is er dan geen activiteit in het Vrouwencentrum maar "De week van de smaak" valt dit jaar tijdens deze week en dus is er in het Vrouwencentrum uitzonderlijk wel een activiteit nl. op donderdag 2 november.

Kalender


Al te noteren:

maandag 8/1: Nieuwjaarsontmoeting

zaterdag 2/3: van 14 tot 18 uur: Power-Vrouwen-fest (organisatie Avansa)met lezingen, workshops, afterparty ...

woensdag 6/3: 19.30 u VROUWENDAG

Varia

van rots tot kant

Voor volgende activiteit willen we jullie warm maken. De jongste dochter van Nelly Maes komt uit Australië voor een korte vakantie. Zij nodigt ons uit voor haar juwelententoonstelling en leest ook eigen gedichten voor.

********************************

juwelen en gedichten over de oceaan heen

Tineke Van der Eecken & Nelly Maes in samenwerking met FVV

zaterdag 18 november 2023

tentoonstelling van 11 tot 18u
lezing om 15u

Dorpshuis, Dries 82, Sinaai
Vrije toegang

********************************
Digipunt

Digipunt

Even ter herinnering: iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 is Luc Van Houwenhove aanwezig in het VC om al uw vragen omtrent computer en smartphone (geen iphone) te beantwoorden. Dit kan gaan over apps, problemen met computer, installatie van programma’s enz. Het apparaat waarover de vraag gaat moet uiteraard naar het VC kunnen gebracht worden.

Graag reserveren via Nursel op nr. 03 777 97 00 (dinsdag – donderdag). Zij zal uw naam, adres en geboortedatum noteren in het systeem van de stad, alsook de aard van de vraag. U krijgt direct een afspraak (in principe max 1 uur)

BannerBoek ontlenen

In de bib van het Vrouwencentrum kan je een boek ontlenen voor een periode die je wenst. Gelieve wel je naam en de titel te noteren. Na lezing breng je het boek terug en vult dat ook in op de lijst die erbij ligt.


De website wordt met veel zorg opgemaakt door Denis Inghelbrecht. Bedankt, Denis!


Werkten mee aan dit nummer: Marie-Louise Van Raemdonck, Henriette Praet, Chris Van den Bosch, Martine Bode, Patrick Dewilde, Maria Nyika, Luc Van Houwenhove, Nursel Tekin, Willy Toté en Marleen Colyn voor de eindredactie.

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Van Kogelenberg, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas