Nieuwsbrief november-december 2022

twee grote bomen

Bomen

Onverzettelijk staan ze daar In alle maten en grootten De bladeren rond, spits of ovaal Uit kronkelende takken ontsproten

Bomen zijn een thuis voor groot en klein voor spechten, kauwen, buizerds en uilen En onder hun wortels schuilt allicht een konijn Dat zich voor de vele rovers wil verschuilen

Bomen zijn ook voedsel voor talloze wezens Insecten, zwammen en ander klein grut En als je als mens onder het bladerdek staat Voel je je telkens weer verkwikt en beschut

Laat ons dus goed voor de bomen zorgen Ze koesteren en beschermen allemaal Bomen zijn onze zuurstof voor morgen Ze zijn en blijven deel van ons verhaal

lrène Van Mieghem, geschreven voor Kunst uit Sinaai 2022, thema bomen

Beste leden,

Het Vrouwencentrum beleefde begin oktober, tijdens de Week van het Nederlands, een zeer succesvol en belangrijk weekend. Vooreerst was er de tentoonstelling bij Kunstencentrum Warp waarbij 15 geselecteerde "Liefdesverklaringen aan de Nederlandse taal", geïllustreerd door de leerlingen van kunsthumaniora Da Vinci onder de bezielende leiding van Ilse Bats, werden tentoongesteld.

tentoonstelling bij kunstcentrum Wrap

Zondagnamiddag 2 oktober zongen we Nederlandstalige kleinkunstliedjes in zaal Antigone van de OLVP-school. Dit was een coproductie van Nekka-vzw en Theater A tot Z met de steun van Cultuurlab Vlaanderen. Muziekgroep 't Ey verraste ons met folk als opwarmer

Kleinkunstliedjes in zaal antigone van de OLVP-school

En nu zijn we beland in de Week van het bos. Wij weten het: bomen zijn de longen van onze planeet en elke dag 20 min. wandelen in de nabijheid van grote bomen heeft een positieve invloed op ons humeur. In de herfst zien we de mooiste kleurenpracht aan bomen, pompoenen liggen klaar en het is tijd voor dampende ovenschotels met veel kaas.

CURSUSSEN

Dinsdag

De les Engels start om 9.30 uur en eindigt om 12 uur.

Nederlands voor anderstaligen: van 13 tot 15 uur (eveneens op donderdag)

Woensdag

Kaartnamiddag: woensdag 16 november en 14 december om 13.30 uur in het Vrouwencentrum

De les Spaans start om 9.30 uur.

Donderdag

Koffie na het markten van 9 tot 12 uur.

Spel Dixit en/of Scrabble: 1 december om 13.30 uur


Geïnteresseerden voor Franse conversatie kunnen zich nog altijd melden bij Nursel, als dit nog niet gebeurd is. Wij vonden een lesgeefster bereid te bekijken welke dag dit kan, als er een 5-tal personen zich aangeboden hebben.

UITSTAPPEN, LEESGROEP, VOORDRACHT, WEEK VAN DE SMAAK

voordracht icoontje

WOENSDAG 28 OKTOBER EVOLUTIE ROUWMAALTIJDEN EET- EN DRINKCULTUUR BIJ BEGRAFENISSEN

Deze voordracht past in de periode van het jaar nl. Allerzielen, waarbij we onze overleden familieleden en vrienden gedenken.

We verwelkomen Katrijn D’hamers van Faro, medeauteur van het boek “Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen.”.

Zij omschrijft haar lezing als volgt: “Hoe oud is de oudst bekende rouwmaaltijd? Sinds wanneer spreken we van een koffietafel? Wat eet men tijdens een herdenkingsmaaltijd in de verschillende Vlaamse provincies? Welke evolutie is merkbaar in het Waasland? Zijn er ook persoonlijke invullingen mogelijk? Welke accenten leggen personen met een migratie-achtergrond? En bestaan er ook koffietafels voor overleden huisdieren?" Voor haar boek onderzocht Katrijn (van FARO vzw, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) met enkele collega’s de evolutie van rouwmaaltijden. En dat één en ander in beweging is, mag blijken uit deze lezing van een 50-tal minuten.

Nadien kunnen we in gesprek gaan over onze eigen rituelen bij begrafenissen.

rouwmaaltijden drinkcultuur bij begrafenissenleesgroep blikopnen icoontje

BRUILOFTSLIED

Stig Dagerman (1923-1954) wordt één van de grootste auteurs uit Zweden genoemd. Hij heeft een klein oeuvre nagelaten waaronder Bruiloftslied.

Het is een roman die veel stijlen in zich draagt. Soms lijkt het op een sprookje, maar bij na-der inzien is het meer een surrealistische nachtmerrie.

Het verhaal speelt zich af in een tijdspanne van 24 u in een Zweeds dorpje. Een slager, Westlund, staat op het punt te trouwen met de jonge boerendochter Hildur. De dorps-bewoners en Westlund zetten het op een zuipen met alle gevolgen vandien.

De auteur had de bedoeling om ‘het hart van de wereld te raken’. Hij was er zelf onzeker over of dat was gelukt. Maar dat is de vraag niet meer. Bruiloftslied is een indrukwekkend boek om te genieten van het mooie taalgebruik.

rouwmaaltijden drinkcultuur bij begrafenissenuitstap icoontje

ZATERDAG 19 NOVEMBER - BEZOEK AAN BOEKENTOREN IN GENT

Rond 1930 ontwierp architect Henry Van De Velde de Boekentoren. Sindsdien is deze toren niet meer weg te denken uit de Gentse skyline. Met zijn 64 meter hoogte biedt hij plaats aan 2 000 000 boeken. Als totaalkunstenaar tekende de ontwerper alle details:

Vanaf 2012 werden er in verschillende fases renovatiewerken opgestart. Niet enkel de buitenkant, ook het interieur en de leeszalen werden aangepakt. Zeker een bezoekje waard! We worden gegidst door Marc Suy (gids van Gandante).

de boekentoren in gent

Iedereen is welkom.
DONDERDAG 24 NOVEMBER

Voor deze week van de smaak is het thema "SAMEN SMAAKT BETER" en precies daarom werken we samen met organisaties uit de onmiddellijke buurt: het Internationaal Comité, Vlos en Koek en ei. We maken er een wereldsoepen-proeverij van en je doet de 4 adres-jes aan. 4 soepen voor € 5. Inschrijven nodig, enkel in het VC dat centraliseert. Iedereen welkom! Start in het Vrouwencentrum waar je een stempelkaart en de adressen ont-vangt.

de week van de smaak flyerleesgroep blikopnen icoontje

HET HUIS VOOR ONGEWENSTE MEISJES

Canada. Quebec 1950. Joanna Goodman schetst een aangrijpend verhaal over de mis-standen in de Canadese weeshuizen van de jaren 50 en 60.

Maggie wordt op haar vijftiende zwanger van Gabriel. Haar ouders dwingen haar het kind af te staan en Gabriel te vergeten. Ze gehoorzaamt maar kan haar hele leven haar dochter Elodie niet vergeten. Ze gaat verder met haar leven maar met het ouder worden verlangt ze ernaar om haar dochter te kunnen terugzien. Ook Elodie, die in een tehuis verblijft dat door nonnen wordt gerund, wil graag haar moeder terugvinden. Zij vechten ieder voor zich tegen een gemeenschap die hen als minderwaardig ziet, in de hoop zich-zelf en elkaar terug te vinden.

Het huis voor ongewenste meisjes coveruitstap icoontje

DINSDAG 6 DECEMBER - RONDLEIDING BIJ MOEDERS VOOR MOEDERS IN BORGERHOUT

De vzw MOEDERS VOOR MOEDERS kennen we allemaal van de vondelingenschuif. Vondelingen zijn van alle tijden en alle plaatsen. Ook nu worden nog geregeld achtergelaten baby's aangetroffen op plaatsen zoals vijvers, in vuilniszakken, kelders, riolen, stations... De meeste van deze kinderen overleven het niet. Het vondelingenluik is er om radeloze moeders de kans te geven hun kindje anoniem een warme en veilige thuis te geven. In 2000 richtte de vzw Moeders voor Moeders het eerste en voor het ogenblik enige vondelingenluik in België op.

Maar MOEDERS VOOR MOEDERS is meer dan enkel een vondelingenschuif. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Wekelijks delen ze ook voedselpakketten uit aan honderden gezinnen. Naast voeding kunnen moeders hier allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal enz

moeders voor moeders, foto van een baby

Wil je er meer over te weten komen? Kom dan met ons een blik werpen achter de schermen van deze organisatie. Onze rondleiding start om 13.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Halverwege wordt ons een kopje koffie of thee aangeboden en dan is het ook mogelijk (vanzelfsprekend vrijblijvend) om de organisatie te steunen door het kopen van kleine geschenkjes.

Vooraleer we ons bezoek starten, lunchen we in brasserie ‘Le Royal’ gelegen in het Centraal Station van Antwerpen.

Heb je nog kinderspeelgoed, kinderkledij, zwemzakken en boekentassen in goede staat? Dat kunnen ze hier altijd gebruiken. Hou er wel rekening mee dat je alles op de trein moet kunnen meenemen.

moeders voor moeders, kinderspeelgoed

croque monsieur

Gelieve bij inschrijving je keuze voor de lunch door te geven. Dit zijn de mogelijkheden:

(prijzen onder voorbehoud – geldig op datum van 6/10/2022)

VARIA

Vakanties

taart nieuwjaar

Herfstvakantie: van 31/10 tot 6/11/22
Kerstvakantie: van 26/12 tot 8/1/23

Noteer alvast: dinsdag 10 januari om 14 uur: Verbindende nieuwjaars¬ont¬moeting met zelfgemaakt gebak. Gratis.
Boekenuitleen

taart nieuwjaar

je kan vrijblijvend en gratis een boek uit onze boekenkast ontlenen. Wel je naam en datum noteren op het blad dat erbij ligt. Bij terugbrengen de datum noteren.
Website

er wordt bekeken wie de website verder kan verzorgen in opvolging van Jef Inghelbrecht. Momenteel nog niet geactualiseerd.
Openingstijden Vrouwencentrum:

dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Lidgeld

De raad van bestuur heeft beslist de prijs van het lidgeld voor 2023 te houden op € 18. Elke volgende persoon op hetzelfde adres en personen met een kansenpas betalen € 12. Wordt in volgende nieuwsbrief herhaald. Wie nu al betaalt blijft lid tot eind 2023.
Nieuwsbrief

Wie de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan zich uitschrijven bij Nursel vzwvrouwencentrum@skynet.be of 03/777 97 00
Nog een fijne herfsttijd en tot in het Vrouwencentrum,
De redactie

Werkten mee aan dit nummer: Marie-Louise Van Raemdonck, Willy Toté, Marleen Colyn, Henriette Praet, Anastassiya Kramer, Nursel Tekin voor verzending.
Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Van Kogelenberg, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas