Nieuwsbrief maart-april 2024

Kalender

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING OP VRIJDAG 5 APRIL 2024

Beste lid van het Vrouwencentrum,

Wij nodigen je graag uit voor de algemene vergadering van de vzw Vrouwencentrum op vrijdag 5 april 2024 om 10 uur in het Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas.

  1. Jaarverslag
  2. Financieel verslag
  3. Kwijting aan de bestuurders
  4. Varia

Noteer volgende :

  1. Een exemplaar van de statuten kan je opvragen bij Brigitte.
  2. Aanwezigheid moet niet vooraf aangemeld worden.
  3. Ben je lid van het Vrouwencentrum en wil je stemrecht tijdens de vergadering, moet je vooraf een schriftelijke aanvraag richten tot het bestuur (vzwvrouwencentrum@skynet.be) om uitgenodigd te worden op de algemene vergadering.

Na goedkeuring door bestuur word je ingeschreven op de lijst van de leden van de vzw en heb je stemrecht op de Algemene Vergadering.

We rekenen op uw talrijke opkomst ! Van harte welkom !

Varia

Openingstijden Vrouwencentrum: tijdelijk gewijzigd dinsdag en donderdag van 8.30 u tot 16 u. Woensdag enkel in de voormiddag. Momenteel is er geen vaste permanentie.

NIEUW CURSUS SMARTPHONE vanaf zaterdag 9 maart

Op basis van onze ervaringen in het digipunt organiseren we een cursus smartphone. In de eerste sessie behandelen we enkele basismanipulaties, basisbegrippen en instellingen. In de volgende hebben we het over apps. Afhankelijk van het aantal vragen voorzien we 4-5 lessen.

We bepalen in de les wanneer we de volgende les voorzien. Dus de afspraken voor les 2 en volgende liggen nog niet vast.

Op 3/3 krijgen de geïnteresseerden een mail met de boodschap of de cursus al dan niet doorgaat. Indien er meer dan 10 geïnteresseerden zijn wordt er een tweede reeks gepland.

Het inschrijven kan (ook) via het vrouwencentrum tijdens de openingsuren, bij voorkeur op donderdagvoormiddag.
Koffie na het markten

Koffie

Elke donderdagvoormiddag tussen 9 u en 11.30 u onthaalt Daniella jullie heel hartelijk in het Vrouwencentrum. Rita Cappaert zal dit voortaan overnemen op de eerste donderdag van de maand. Zij bedienen je graag als je een koffie of thee bestelt tegen € 1,5. Een gezellige babbel hoort er bij.

Voorlopig kan je enkel op deze momenten persoonlijk komen inschrijven voor een activiteit. Op andere momenten zijn er cursussen bezig in het Vrouwencentrum of is de permanentie niet verzekerd.
Digipunt

Digipunt

Even ter herinnering: iedere vrijdag van 13.30 u tot 16.30 u is Luc Van Houwenhove aanwezig in het VC om al uw vragen omtrent computer en smartphone (geen iphone) te beantwoorden. Dit kan gaan over apps, problemen met computer, installatie van programma’s enz. Het apparaat waarover de vraag gaat moet uiteraard naar het VC kunnen gebracht worden.

Maak een afspraak via mail naar digipunt@sint-niklaas.be met een omschrijving van je probleem en vermeld erbij dat je een afspraak wenst in het Vrouwencentrum.

logo's
De website wordt met veel zorg opgemaakt door Denis Inghelbrecht. Bedankt, Denis!


Werkten mee aan dit nummer: Marie-Louise Van Raemdonck, Henriette Praet, Patrick Dewilde, Willy Toté en Marleen Colyn voor de eindredactie.

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Van Kogelenberg, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas