Nieuwsbrief maart-april 2023

Een gedicht van Nelly Maes

Beste leden,

We hebben de kortste dagen en langste nachten weer gehad.

2023 is al niet helemaal nieuw meer.

Helaas moeten alweer mensen op onfortuinlijke plekken op de aardbol hun hebben en houden achterlaten en op de vlucht slaan of menselijke drama's verwerken na natuurgeweld.

Aansluitend bij de gedichtendag van 26 januari laatstleden vond ik dit gedicht van Nelly Maes, zeer recent geschreven, de perfecte weergave van het nieuws van deze week: ik kreeg een geboortekaartje maar daarnaast jammer genoeg veel trieste berichten in de media die de hele wereld doen verstommen.

Maart in het Vrouwencentrum betekent "vrouwenweek" en daarom beginnen we deze brief met alle activiteiten daarrond.

Zaterdag 4 maart - Vrouwenfestival

Op zaterdag 4 maart van 11 tot 17 u zal er op de Grote Markt van Sint-Niklaas een Vrouwenfestival plaatsvinden dat openstaat voor alle vrouwenverenigingen

Thema: Balans in het leven, alle facetten die daarop betrekking hebben (werkdruk, genoeg vrije tijd, zorgen voor zieke familieleden, geldzorgen, hulp van partner in het huishouden, alleenstaande ouders enz..). Het wordt een gevarieerde namiddag o.a. in de culinaire sfeer met een landeigen kookworkshops, diverse zoetigheden en speciale koekjes, popcorn maken, een workshop schilderen, kleine artistieke creaties vervaardigen, henneptatoeages zetten, speciale theesoorten uitschenken, grimeren, arganolie laten zien en aanvoelen.

Ook specifieke dansen aanleren van enkele landen, een studio voor nagel- en haarcreaties, workshop quotes op houten plank¬jes branden of een quote op een placemat zetten. Er is kinderanimatie, o.a. een springkasteel

Affiche Vrouwenfestival Sint-Niklaas

Maandag 6 maart - "Wij vrouwen"

Vertoning van een 4-delige reeks vertoond op Canvas "Wij vrouwen". Vrouwen aan het woord.

Wij Vrouwen

In Wij, vrouwen brengen vrouwen van alle leeftijden en standen hun verhaal, samen met politica’s, boegbeelden van de vrouwenbeweging en voormalige ‘Dolle Mina’s’. Hun getuigenissen worden geïllustreerd met straffe archiefbeelden. Het zijn nu eens onthutsende en dan weer grappige verhalen over de opvoeding tot huishoudster, knokken om te mogen studeren, de verovering van de mannenberoepen, seksuele taboes en mannen die het nog altijd beter denken te weten. De vier afleveringen focussen achtereenvolgens op seksualiteit, huwelijk en gezin, beroepsleven en politiek.

In deze reeks wordt nagegaan hoe het zit met de rechten van de vrouw en welke evolutie die hebben doorgemaakt.

Deze dag de eerste 2 delen "Baas over eigen lijf" en "Vrouwen moeten hun plaats kennen".

Dinsdag 7 maart - Filosofie

De vrouw in de literatuur.

Wat is het beeld van de vrouw in de literatuur (doorheen decennia en verschillende culturen)?

Hoe kan literatuur ons helpen bij het begrijpen van de genderkloof?

Rein Janssens vertelt aan de hand van interessante en relevante thema's over auteurs en personages die met deze thema's worstelen. Thema's die o.m. aan bod komen: emancipatie, ongelijkheid, autonomie, moederschap, liefde, seksualiteit e.a.

Ze refereert naar heel wat auteurs zoals Margaret Atwood, Toni Morrison, Ann Petry, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Aya Sabi, Saskia De Coster, Connie Palmen e.a.

Woensdag 8 maart - Internationale Vrouwendag

Uit hoeveel lagen bestaat 1 vrouw? We zijn allemaal dochters, zussen, nichtjes, tantes, moeders, (over)grootmoeders... We zijn Sint-Niklazenaar, Vlaming, Belg, Europeaan, wereldburger...Met andere woorden: onze identiteit is gelaagd, te vergelijken met de laagjes van een lasagne...

Vrouwendag 2023 voorkant

In 2022 gingen we rond dit thema in gesprek met diverse dames van kleur en in 2023 gaan we verder in op dit thema en nodigen we een keur aan markante dames uit het Waasland uit. Hoe combineren ze hun natuurlijke laagjes in hun vrouw zijn met de andere lagen van hun zijn: hun professionele bezigheden, hun gezin, hun hobby?

De vele lagen en identiteiten in elke vrouw, laten elke vrouw toe, zich ten volle te ontplooien en op die manier deel uit te maken van de inclusieve gemeenschap als identiteit. De identiteit van elke vrouw is immers zoveel meer dan gender alleen!

Vrouwendag 2023 achterzijde

Maandag 13 maart - "Wij vrouwen"

Deel 3 en 4 van de Canvasreeks "Wij vrouwen"

"Welkom in de mannenwereld" en "Vrouwen aan de macht"

Zaterdag 18 maart - Algemene vergadering

Wij nodigen je graag uit voor de algemene vergadering van de vzw Vrouwencentrum op 18 maart om 10 uur in het Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas.


Noteer volgende:

  1. Een exemplaar van de statuten kan je opvragen bij Brigitte.
  2. Aanwezigheid moet niet vooraf gemeld worden.
  3. Ben je lid van het Vrouwencentrum en wil je stemrecht tijdens de vergadering, moet je je vooraf inschrijven op de lijst effectieve leden op het secretariaat en aanwezig zijn op de algemene vergadering.

We rekenen op een talrijke opkomst ! Van harte welkom !Brigitte Van Kogelenberg
Voorzitter

Erna Vervaet
Secretaris

Nieuw Digipunt

Het digipunt in het Vrouwencentrum kadert in een initiatief van de stad. Zie ook: Digipunten Sint-Niklaas

smartphone

Wil je iets doen op je computer of smartphone, maar weet je niet goed hoe? Heb je een vraag en kan je wat hulp gebruiken? Dan kan je terecht bij één van onze digipunten! In een digipunt staat een vrijwilliger klaar om je gratis te helpen met digitale vragen.

Grosso modo gaat het over kleinere problemen m.b.t. digitale apparatuur. Dus niet over bijvoorbeeld de installatie van een server, belangrijke panne aan hardware…

Er wordt enkel hulp geboden aan toestellen die in het digipunt aangeboden worden.

Tijdstippen en reserveringen

Voorlopig is het digipunt VC geopend op vrijdagnamiddag van 13:30 – 16:30 mits reservatie. Indien er geen reservaties zijn, is het digipunt in principe gesloten.

Er wordt per probleem 30 minuten voorzien. Indien mogelijk en indien nodig kan dit uitgebreid worden. Reserveren kan via 0471 24 58 82 of digipunt@sint-niklaas.be

Leden kunnen ook reserveren via Nursel op de momenten dat ze in het VC aanwezig is.

Bij reservatie: vermeld steeds de aard van het probleem, contactgegevens (naam, telefoon, email), de naam van het digipunt (indien niet via Nursel).

Vrijwilligers gezocht!

vrijwilligers gezocht vrouwencentrum

Vzw Vrouwencentrum is een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn alle vrijwilligers heel erkentelijk voor wat ze presteren in het Vrouwencentrum. Heb jij zin om de vrijwilligersploeg te versterken door vb. eens een wandeling uit te werken in de zomermaanden, laat het ons weten.


Werkten mee aan dit nummer: Marie-Louise Van Raemdonck, Henriette Praet, Martine Bode, Nelly Maes, Smadar Huly, Chris Van den Bosch, Rein Janssens, Willy Toté en Marleen.

Colyn voor de eindredactie, Nursel Tekin voor verzending.

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Van Kogelenberg, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas