Nieuwsbrief juli-augustus 2023

foto een schildbad die een drankje drinkt

PAUZE

hou op met zullen

dat eeuwige zullen

of kun, je niet zonder


als je geen plek vindt

waar je hart hoort

ga dan toch zitten


troost je aan bomen

ze komen de dag door

met jou er nu onder


er scheelt van alles

en anders dan gister

probeer niets te willen


hoe klinkt een geluid

dat enkel van jou is

en de rest doet verstillen.


Ongepubliceerd, geschreven door Bart Moeyaert ter gelegenheid van de Poëzieweek 2023

Beste leden en sympathisanten,

Tijd voor VAKANTIE: opstaan zonder wekker, de krant lezen, uitgebreid ontbijten, een snel klaargemaakt slaatje, een terrasje, een uitstapje, vrienden uitnodigen... Geniet ervan!

In deze nieuwsbrief: 3 activiteiten: een fietstochtje, een zoektocht, een uitstap naar Oostende. Ook uitgebreid nieuws over de lessen filosofie voor 2023-2024, een vraag voor vrijwilligers tijdens de Vredefeesten en de gebruikelijke varia.

De cursussen, de leesgroep, het kaarten, de spelnamiddag... worden hernomen in de week van 4 september, tenzij de lesgever daar anders over communiceert. Wij danken Riet en Bea Wouters, Leen Mollet, Gonda Martens, Juanita Van der Meulen, Betty Minnebo en Marie De Maesschalck voor het exposeren van hun gevarieerde werken gedurende het werkjaar 2022-2023 in de ruimten van het Vrouwencentrum. Ook de talrijke ploeg vrijwilligers en lesgevers zijn we zeer erkentelijk voor hun zeer gewaardeerde bijdrage.

We wensen je zonnige zomermaanden,

Het redactieteam

Vrijwilligers gezocht

Koffie na het markten

kan wel plaatsvinden op volgende donderdagen van 9 u tot 12 u: 2 en 9 juli, 17 en 31 augustus. Iedereen van harte welkom.

Varia

Vredefeesten

VREDEFEESTEN op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september. Een stadsfestival dat duizenden bezoekers aantrekt!

Het Vrouwencentrum bakt, naar jaarlijkse gewoonte, pannenkoeken op zaterdag- en zondagnamiddag.

Vrijwilligers gezocht

Wij doen hierbij een warme oproep op jullie vrijwillige hulp hiervoor. Per namiddag zoeken we een 10-tal vrijwilligers van 14 tot 18 u. om deeg te maken, tafels gebruiksklaar te zetten, koffie te maken, te bedienen in de ontmoetingsruimte en buiten, de afwas te doen... Je hoeft geen geld te ontvangen, dat gebeurt aan de kassa.

Er hangt een lijst uit in het Vrouwencentrum waarop je je naam kan noteren en welke taak je voorkeur wegdraagt. Je kan het ook doen via mail naar C_Cattebeke@hotmail.com .

Er zullen ook nieuwe kunstwerken aan de wanden hangen. Denise De Cock stelt haar werken tentoon. Daarover later meer.


uitstap stadhuis antwerpen

De dames en één heer van het vrouwencentrum palmden het Antwerpse stadhuis in op 8 mei 2023.


Werkten mee aan dit nummer:Marie-Louise Van Raemdonck, Willy Toté en Marleen Colyn voor de eindredactie, Nursel Tekin voor verzending.

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Van Kogelenberg, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas