Lidgeld

Tijdens het jaar 2021 hebben wij de leden die betaalden in 2021 én ook diegenen die hun lidgeld niet vernieuwden voor 2021 toch blijven informeren via een nieuwsbrief, hetzij via mail hetzij via de post.

afbeelding geld

Nu we terug stilaan opstarten heeft het Dagelijks Bestuur beslist om het zo te regelen voor het lidmaatschap:

Op die manier betaalt iedereen over de 2 jaar hetzelfde bedrag: € 15 per jaar en geniet van ledenkorting op een aantal activiteiten.

Betaal bij voorkeur op de rekening van het Vrouwencentrum BE38 0011 8841 2472 . Betaal je toch liever cash: er is permanentie op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 u tot 16 u. Op donderdagvoormiddag kan je niet miskomen.