Lezingen Theano september-oktober 2021

Leve het socialisme?

Elke dinsdag van 9u15 tot 12u00
Kaft Eric Bauwens - Vader Anseele

Thomas Piketty, in een boek met als titel Leve het socialisme! stelt dat we niet anders meer kunnen dan vaststellen dat het hyperkapitalisme onder het neo-liberalisme veel te ver is doorgeschoten.

"We moeten nadenken, zegt hij, over een nieuwe overwinning op het kapitalisme, een nieuwe vorm van socialisme, participatief en gedecentraliseerd, federaal en democratisch , ecologisch, van gemengde afkomst en feministisch."

CO2-uitstoot en discriminatie, immers, vormen weliswaar niet de motor maar wel een essentieel onderdeel van vooruitgang: dezelfde krachten die ten grondslag liggen aan het klimaatprobleem hebben ook onze huidige welvaart aangedreven.

Ik had eerst gedacht om de lessen onder dezelfde titel, Leve het socialisme!, onder te brengen. Maar m.i. is stelt het socialisme het hyperkapitalisme niet wezenlijk in vraag.

Kaft Silvia Federic - Caliban et la sorcière

Democratisering van de winst is belangrijker dan democratie.

Onze democratische instituties – zijn sterk geënt op het heden, en nauwelijks behept voor het oplossen van langetermijnproblemen.

Daarom gaan we tijd besteden aan het boek van Eric Bauwens over Edward Anseele (1856-1938) politicus, ondernemer.

Ook sommige stromingen binnen het feminisme leggen de nadruk op gelijke toegang verkrijgen tot de winst voor zowel vrouwen als mannen. Waarbij steeds weer nieuwe minderheden gecreëerd worden.

kaft Feminismevvoor de 99%

Om daar meer inzicht in te krijgen, lezen we verder in het boek Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive van Silvia Federici.

Daarbij bekijken we nog eens het boek Feminisme voor de 99% van Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser.

Je moet geen minderheidsgroep ervan overtuigen om in het kapitalisme te stappen. Van welke gezindheid ook, iedereen vindt zijn weg naar de Aldi en de Primark.

Om inzicht te krijgen in de spontane en natuurlijke aantrekkingskracht van het kapitalisme lezen we Mismatch, How Our Stone Age Brain Deceives Us Every Day (and What We Can Do about It) van Ronald Giphart, Mark Van Vugt.

Ronald Giphart- Mark Van Vugt - Mismatch

We moeten misschien andere vragen durven te stellen.

Topman Danny Van Assche van Unizo stelt dat de Belgen te snel in hoogste belastingschijf zitten. Kunnen we bijvoorbeeld niet stellen dat veel Belgen niet snel genoeg in de hoogste belastingschijf zitten?

Om mensen te overtuigen van de tweede stelling ga je je veel meer moeite moeten getroosten. Voor de eerste stelling kan je op spontaan handengeklap rekenen.

We keren 1000 jaar terug in de tijd en kijken hoe men toen tegen rijkdom aankeek. Daar-voor lezen we Richesse franciscaine, de la pauvreté volontaire à la société de marché van Giacomo Todeschini.