Lezingen Theano november-december 2021

Elke dinsdag van 9h15 tot 12u00. Op dinsdag 2 en 16 november 2021 is er geen les filosofie.

Generaties

In de lessen van oktober hebben we het gehad over categorieën gender en ras, over welke rol ze spelen in het maatschappelijke debat. En over welke rol de categorie klasse nog speelt.

Ik ben wel voorbij gegaan aan de categorie van de leeftijd die de maatschappij in generaties opdeelt. Babyboomers zijn geboren in 1945-65, Generatie-X in 1966-79, Millennials in 1980-95 en Generatie-Z in 1996-2010 of volgens sommigen na 2000.

Henk Becker, socioloog en grondlegger van het Nederlandse generatieonderzoek, deelt de generaties enigszins anders in: de Vooroorlogse Generatie (geboren tussen 1910-1930), de Stille Generatie (1930-1940), de Protestgeneratie (1940-1955), de Verloren Generatie (1955-1970) en de Pragmatische Generatie (1970-1980).

Generaties na 1970 zijn getypeerd als Generatie X, de Millennium-generatie en de Grenzeloze Generatie. Het denken in generaties is gemeengoed geworden.

Anuna De Wever reageerde op een interview waarin Verhulst haar klimaatmarsen denigrerend aan de kant schoof door te beweren dat ze Groen had “kaalgeplukt” bij de vorige verkiezingen en dat haar klimaat-marsen “een vergiftigd geschenk” waren voor de partij.

Ze reageerde daarop en noemde Gert Verhulst “een oude witte hetero man die de klimaatcrisis compleet minimaliseert en een mening geeft over iets waar hij totaal géén kennis over heeft”.

Ze gebruikte de drie categorieën, leeftijd, ras en gender, om aan te geven vanuit welke hoek de kritiek kwam.

Sophie Kuijpers had al eerder in De Volkskrant gesteld dat we niet langer op boomer-bestuurders kunnen blijven wachten om bedrijven klimaatbewust te maken.

De uitspraak van De Wever schoot bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mah-di (CD&V) in het verkeerde keelgat:

Onverdraagzaamheid verschijnt in vele gedaanten. Kunnen we stoppen met de mening van een persoon te herleiden tot leeftijd, huidskleur, geaardheid en geslacht? Is dat zo moeilijk?
.

En Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert voegde eraan toe:

Tip (ook al komt ie (van, red.) een witte hetero man, diepe excuses daarvoor): focus op het inhoudelijk debat. Met persoonlijke aanvallen verbetert het klimaat niet.

Anuna De Wever gaf op Twitter toe dat haar uithaal naar Verhulst genuanceerder kon.

Mira Feticu - Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal
Auteur: Bobby Duffy
Titel: Generations
Productcode (EAN): 9781838952600
Verschijningsdatum: 2/09/2021
Aantal bladzijden: 304
Uitgeverij: Atlantic Books

Maar door het boek van Bobby Duffy, Generations, Does when you are born shape who you are, Atalantic Books, 2021, te lezen ben ik me er nog meer van bewust geworden dat de categorieën leeftijd, gender, ras, wel degelijk een rol spelen in de vorming van je mening en dat het gebruik maken van deze categorieën bijdraagt aan het inhoudelijk debat.

Daarom moeten ze worden opgenomen in de studie over de toekomst van het sociaal contract.

Ten eerste is de studie van deze categorieën belangrijk om je niet te laten meeslepen door ingebeelde generatieverschillen die door de media, politici en marketeers voor eigenbelang worden uitvergroot met als enig doel verdeeldheid te zaaien.

Bijvoorbeeld een zogenaamde cultuuroorlog tussen ‘sneeuwvlok’-millennials en ‘egoïstische babyboomers’. Of stellingen dat de ouderen de toekomst stelen van de jongeren. Als we niet oppassen zullen ze zich bijgevolg als zelfvervullende voorspellingen ontwikkelen.

Bobby Duffy bestudeert de dynamiek tussen generaties. Hij stelt een groeiende kloof vast tussen jong en oud. Interessant is dat hij die kloof niet toeschrijft aan een oorlog tussen generaties want de solidariteit tussen generaties is intact gebleven.

De generatiewrevel heeft meer met economie te maken: woning- en gezondheidsongelijkheid. Het legt uit waarom onze cultuur aan het veranderen is, vooral op sleutelgebieden zoals leeftijd, ras en gender.

En het vertelt ons over de grote uitdagingen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt van klimaatverandering tot mentale gezondheid.

In zijn toonaangevende boek A Perfect Moral Storm betoogt klimaatethicus Stephen Gardiner dat het klimaatprobleem doordrenkt is met ethiek. De mensheid staat voor een morele uitdaging: een grootschalige transitie is noodzakelijk, maar staat op gespannen voet met menig eigenbelang in het hier en nu. Gardiner typeert de uitdaging als een ‘perfecte storm’, waarin verschillende catastrofes bij elkaar komen en elkaar versterken. Die storm wordt onder meer aangedreven door intergenerationeel conflict. De huidige generatie plukt de meeste vruchten van CO2-uitstoot, terwijl volgende generaties de grootste lasten ervan dragen. Dit creëert een perverse prikkel: het is in het belang van de huidige generatie om haar CO2 niet drastisch terug te brengen. CO2-uitstoot, immers, is weliswaar niet de motor maar wel een onmiskenbaar bijproduct van vooruitgang: dezelfde krachten die ten grondslag liggen aan het klimaatprobleem hebben ook onze huidige welvaart aangedreven. Jeroen Hopster, Klimaatwinnaars, De Groene Amsterdammer, 29 oktober 2021