Iedereen consent, iedereen content!

Zaterdag 5 maart 2022

Avansa koos ervoor om het thema ‘geweld op vrouwen’ onder de aandacht te brengen met als leuze iedereen consent, iedereen content! Want toestemming is dé voorwaarde om een vrouw te benaderen, op eender welke manier.

Logo Avansa